Kontakt

TEL: +420 725 172 135
EMAIL: OBCHOD@ZIDLESTUL.CZ
ADRESA: POLANECKÁ 803/72, 721 07, OSTRAVA.-SVINOV